Spelling

Spelling

Uw kind schrijft in eerste instantie de letters zoals uw kind ze hoort. Dat is hartstikke goed, want zo krijgt uw kind plezier in het schrijven en ook lef om te schrijven. Er komt een moment dat we van leerlingen verwachten dat ze woorden schrijven die iedereen goed kan lezen en begrijpen. Dan is er meer nodig dan woorden schrijven zoals je ze hoort. Er komen voor kinderen meer stappen bij in hun strategie: regels kennen en toepassen, woorden uit je hoofd leren en controleren of je het goed geschreven hebt.

Vrijwel elke spellingmethode gaat uit van het uitspreken en beluisteren van een woord. Logisch ook, als je bedenkt hoe kinderen woorden spellen die ze nog niet eerder gelezen hebben. Geen kind zal dan een woord als katten gelijk met twee t’s schrijven. In hun beleving is het: je hoort één t, dus je schrijft één t.

spellingboomSommige kinderen zijn erg taalgevoelig en schrijven binnen korte tijd de meeste woorden correct. Er zijn ook kinderen met minder taalgevoel en die hebben echt steun aan een plaatje en/of spellingregel.

Ik onderzoek welke regels worden beheerst en welke niet. Daarna ga ik aan de slag om de spellingsregels uit te leggen, te oefenen en te gebruiken met behulp van een stappenplan. Vooral aan het spellingsbewustzijn (welke regel moet ik gebruiken?) besteed ik veel aandacht. Daarbij maak ik gebruik van de regels van de methode van uw school, zodat uw kind niet in de war raakt.

Enkele materialen die ik inzet: 

  • Taal in blokjes: voor kinderen met lees- en spellingproblemen. Deze methode gaat uit van de klanken van de taal en gebruikt kleuren voor klanken. Het maakt gebruik van sterke kanten: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden.
  • Flitsdictee: deze werkvorm gebruik ik afhankelijk van het niveau. Het woord wordt 3 seconden getoond en weer weggehaald. Dit zorgt voor een stukje zekerheid en houvast, voordat het woord echt goed uit het hoofd geschreven gaat worden.
  • Spelling in beeld: deze methode is ontwikkeld voor kinderen van nu. De methodiek sluit volledig aan bij de belevingswereld van uw kind en werkt vanuit de spellingsregels.
  • spellingoefenen.nler zijn verschillende apps en sites die met een leuke werkvorm een spellingregel spelenderwijs aanbieden.
  • Spellingsaanpak stappenplan: om een woord goed te kunnen schrijven zijn er een aantal stappen die gemaakt kunnen worden. Het stappenplan zorgt voor bewustwording van deze stappen.

Rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Is uw kind visueel ingesteld en herkent u de kenmerken bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl, dan is de aanpak gebaseerd op deze leerstijl. U kunt bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl lezen hoe de aanpak dan zal verlopen. Een vrijblijvend gesprek waarin de methodiek mondeling wordt uitgelegd kunt u altijd aanvragen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close