Lezen

Lezen

Ik bied individuele begeleiding bij het leren lezen, technisch lezen en begrijpend lezen. Hierbij maak ik gebruik van evidence based-methodes. Dat zijn methodes die bewezen effectief zijn.

oh nee niet weer een boek

Wat maakt van kinderen een goede lezer?

  • Een goede leesstart
  • Een goede aanpak of methode
  • Een deskundige leerkracht
  • Een combinatie van de genoemde zaken

Enkele methoden die ik toepas: 

  • Spreekbeeld: een effectieve manier om klank-tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren. Het leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebarenemotiearticulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier actief. Dat maakt dat leren lezen en schrijven niet alleen makkelijker, maar vooral ook leuker wordt.
  • Taal in blokjes: voor kinderen met lees- en spellingproblemen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en gebruikt kleuren voor klanken. Het maakt gebruik van sterke kanten: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden.
  • Ralfi en Ralfi light: lezen op een betekenisvolle en motiverende manier door leestechniek, leesplezier en leesbegrip te combineren. Ralfi staat voor:

R= Repeated: Herhaald lezen met tussenpozen;

A= Assisted: Ondersteund door voorlezen-voorzeggen en bijwijzen;

L= Level: Inzetten op een hoog niveau (leeftijdsadequaat);

F= Feedback: Directe neutrale feedback bij fouten, maar ook toegespitste positieve feedback;

I= Interactie: Enthousiaste interactie over de inhoud

  • Nieuwsbegrip strategieën: als aanpak waarbij kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel kinderen actief en strategisch te leren lezen.

Door de individuele aandacht en het gebruik maken van de interesses van uw kind, neemt het zelfvertrouwen toe en boekt uw kind vooruitgang.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close