Schrijven

Schrijven (fijne motoriek)

Het leren schrijven is voor het jonge kind uitermate belangrijk. Het stimuleert de ontwikkeling van beide hersenhelften, net zoals bijvoorbeeld kruipen dat doet. Ook al zijn er auto’s, toch blijven we lopen. Ook al hebben we computers, je handschrift heb je altijd bij de hand!

Om goed te leren schrijven, is het belangrijk om een juiste schrijfhouding en pengreep te ontwikkelen. Hieraan besteed ik bewust aandacht door, voordat uw kind gaat schrijven, te benoemen hoe je moet zitten, hoe je papier en je armen moeten liggen, hoe je je pen vasthoudt en wat je met je andere hand doet. Ik probeer daarin juist ook ontspanning te brengen.

Ook werk ik met de ‘ontdek-koffer’, waar allerlei spulletjes inzitten om de fijne motoriek ongemerkt en op een leuke manier te oefenen. Bijvoorbeeld ringetjes die je met je duim en wijsvinger moet oppakken (pincetgreep), in je hand moet houden en er dan nog een pakken, om ze daarna om de beurt om een staafje te leggen. Hiervoor mag je maar één hand gebruiken. Maar ook bewegingsoefeningen m.b.v. de methode Schrijfdans. Het kind gaat aan de hand van een bepaalde opdracht een tekening maken met muziek als leidraad. Ze krijgen voldoende vrijheid om de bewegingen vanuit de eigen belevingswereld en emoties uit te drukken en daarbij de eigen zwaai en draai te vinden.

motoriek koffer     sokken ophangen

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schrijfonderwijs. 

Er wordt aangegeven dat de meeste kinderen pas de tweede helft van groep 3, motorisch toe zijn aan het leren van schrijfletters. We verspillen in groep 1, 2 en de eerste helft groep 3 geen tijd aan beoordelen of een letter mooi is; we kijken alleen of de letter goed herkenbaar is. Of de a te recht of te schuin staat, is hierbij minder van belang. Door kinderen te laten focussen op de essentie van de letters, kunnen zij hun aandacht richten op de juiste zaken, wat bij groep 1 en 2 spelenderwijs leren is en in groep 3 spelenderwijs lezen.

Vanaf de tweede helft van groep 3 begint de vorm van de letters en richting steeds belangrijker te worden. Je schrijft voor jezelf, maar een ander moet het wel kunnen lezen. Een ander snapt wat er staat, als iedereen de letters qua vorm en richting allemaal hetzelfde schrijft. Hoe ouder je wordt, hoe meer het aspect op leesbaarheid en tempo komt te liggen.

Enkele materialen die ik hiervoor inzet:

  • Schrijfdans: Schrijfdans benadert het schrijven vanuit het totale functioneren van uw kind, vanuit het vinden van een eigen ritme in tegenstellingen als spanning en ontspanning, lussen naar boven en beneden, links en rechts, langzaam of snel.
  • Pennenstreken: begint speels voor de 4-jarigen, maar is ook uitermate aantrekkelijk voor de leerlingen in de hogere leerjaren. Aangezien lezen en schrijven nauw met elkaar samenhangen, sluit Pennenstreken naadloos aan bij de lees- en spellingmethoden die ik toepas.

Rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Is uw kind visueel ingesteld en herkent u de kenmerken bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl, dan is de aanpak gebaseerd op deze leerstijl. U kunt bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl lezen hoe de aanpak dan zal verlopen. Een vrijblijvend gesprek waarin de methodiek mondeling wordt uitgelegd kunt u altijd aanvragen.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close