Home

Liefde voor leren

Remedial teaching Gorinchem, voor onder andere de begeleiding van (begrijpend) lezen, rekenen, spelling, woordenschat, motoriek, studiebegeleiding en kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

1e paal

Graag stel ik mij aan u voor: Mijn naam is Andrea Verduin en ik ben 37 jaar. Het werken met kinderen, dat is mijn passie! Als 4-jarig meisje wist ik al dat ik juf wilde worden. Vanaf 2004 werk ik met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben begonnen in een invalpoule bij stichting OVO in Gorinchem. Bij elke school waar een leerkracht nodig was, werd ik gevraagd en mocht ik invallen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat ik veel scholen van binnen heb mogen bekijken, waardoor ik verschillende onderwijsvormen, teams, groepen, fasen en honderden kinderen van dichtbij heb mogen meemaken. Dat heeft mij veel ervaring gegeven en maakte mij een rijkere, startende leerkracht. Op dit moment werk ik als leerkracht in fase 12/13 (eind groep 6, begin groep 7) op de Graaf Reinaldschool.

Ik voel een enorme liefde voor mijn vak en heb de afgelopen jaren veel ervaring en kennis opgedaan om kinderen in de klas te begeleiden met leerstofhiaten. Mijn passie, liefde, kennis en kunde wil ik naast mijn baan als leerkracht, ook stoppen in een RT-praktijk waarbij ik mijn visie en liefde voor het leren kwijt kan in een 1-op-1-situatie.

Op 25 januari 2018 ben ik RT-praktijk ‘liefde voor leren’ gestart. Ik begeleid kinderen met een onderwijsbehoefte waar scholen in een klassensituatie onvoldoende aan tegemoet kunnen komen. Ik kan hiervoor gevraagd worden door ouders, maar ook door scholen binnen het kader van passend onderwijs. Eén van de voorwaarden om tot leren te komen, is dat kinderen lekker in hun vel zitten en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Iedereen is uniek en goed zoals hij/ zij is, ook wat betreft leren, elk stapje is er één.  Als Remedial Teacher geef ik extra ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Door kinderen handvatten te geven, neemt het zelfvertrouwen toe en komen zij weer tot leren. Hiermee zijn kinderen weer in staat om met zelfvertrouwen en een gelukkig gevoel naar school te gaan.

Monarch Butterfly emerging from it's chrysalis

Ik kijk naar de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen en naar hun kwaliteiten. Al helpende ga ik mee op weg en denk daarbij in oplossingen. Altijd met speciale aandacht voor de interesses, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van kinderen. Regelmatig contact hebben met zowel ouders als school vind ik belangrijk, zodat de doorgaande lijn van de ontwikkeling van uw kind wordt gewaarborgd.

‘Liefde voor leren’ helpt en ondersteunt een kind met hulpvragen op de volgende gebieden:

(Begrijpend) lezen, rekenen, spelling, woordenschat, motoriek, studiebegeleiding en kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close