Rechtsgeoriënteerde leerstijl

Het gaat over kinderen die vastlopen op school, terwijl het eigenlijk best slimme  kinderen zijn.

Resultaten blijven achter, automatiseren lukt niet, concentreren is een ramp.
Alledaagse kinderen, die moeite hebben om de lesstof in zich op te nemen op de manier waarop school die aanbiedt. Ze zijn slim genoeg, maar het past gewoon niet bij ze.

Nu zijn er altijd wel kinderen geweest die niet zo goed mee konden komen (we kennen ze  allemaal uit onze eigen schooltijd). Maar de groep kinderen die vastloopt wordt steeds groter. Enerzijds komt dit doordat er steeds minder ruimte is voor afwijken van de norm. Kinderen worden geacht zich binnen strak geformuleerde paden te  ontwikkelen. Alle goede bedoelingen ten spijt. Wijkt een kind daar vanaf, dan gaan alle  alarmbellen rinkelen en gaan we kijken hoe we het kind weer in het juiste spoor kunnen krijgen. Anderzijds zijn we steeds meer (wetenschappelijk) gaan onderzoeken hoe onderwijs het beste vormgegeven kan worden. Aanbevelingen en vernieuwingen volgen  elkaar in razendsnel tempo op en kinderen worden in deze ontwikkelingen niet gezien of gehoord.

Mijn ervaring is dat zij prima in staat zijn om te vertellen wat er mis gaat en wat ze nodig hebben. Als ze daarnaast de lesstof aangeboden krijgen op een manier die wel bij ze past stijgen hun resultaten en groeit hun zelfvertrouwen.

Herkent u als ouder de volgende bevinding:

Je ziet dat je kind dingen doet waarvan je zegt:

‘wauw, dat je dat weet’. e book cover

Terwijl je van school hoort dat het niet zo best gaat. School is inmiddels extra hulp aan het optuigen en er moeten misschien wel onderzoeken gedaan worden. En je denkt het klopt niet! Je krijgt de vinger er niet achter.

Je gevoel zegt dat het eigenlijk heel erg goed gaat met je kind …”

„Blijf dat gevoel volgen. Jij bent specialist over je eigen kind. Tegelijk moet je wel weten, waarom het op school misloopt. Wat is de reden daarvan? Toch niet zijn onvermogen?”

Herkent u als leerkracht/ begeleider de volgende bevinding:

Een kind in je klas waarvan je denkt ‚Het zit er wel in, maar het komt er niet uit’.”
„Wat je allemaal al niet gedaan hebt om hem te helpen. Het lijkt wel of de kwartjes gewoon niet willen vallen. En dan overleg in het team, met de intern begeleider, remedial teacher. Dyslexie of dyscalculie? Adhd of add? Onderzoeken, etiketten. Nou ja, dan weten we in ieder geval wat er is, ligt het niet aan mij. Maar, hoe komen we nou tot een oplossing voor het kind? Je zit met je handen in het haar. Hoe kan je helpen?! ”

Vaststellen welke problematiek een kind heeft leidt niet tot een oplossing. We moeten weer gaan kijken naar het kind. Hoe denkt een kind? Hoe leert een kind? Hoe doet een kind? En als je goed kijkt, zie je dat deze kinderen op een andere manier denken en leren dan gemiddeld. Een manier die niet goed aansluit bij de manier waarop school de lesstof aanbiedt, dáár ontstaat het leerprobleem.

Via onderstaande link krijgt u toegang tot een E book. Hierin vindt u meer informatie over de rechtsgeoriënteerde leerstijl.

http://www.kernvisiemethode.nl/files/Ebook-8-tips-rechtsgeorienteerde-leerstijl.pdf?

Herkent u uzelf of uw kind in bovenstaande, dan kunt u advies inwinnen bij mij. We gaan kijken of ik uw kind kan begeleiden in het ontdekken van de prachtige mogelijkheden van een  rechtsgeoriënteerde leerstijl.

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close