Lezen

Lezen:

Ik bied individuele begeleiding bij het leren lezen, technisch lezen en begrijpend lezen. Hierbij maak ik gebruik van evidenced based-methodes. Dat zijn methodes die bewezen effectief zijn.

 

Bij leren lezen komt meer kijken dan een methode doorwerken!

 

Wat maakt van kinderen een goede lezer?

  • Een goede leesstart
  • Een goede aanpak/methode
  • Een deskundige leerkracht
  • Een combinatie van de genoemde zaken

 

 
Enkele methoden die ik toepas:

  • Spreekbeeld: is een effectieve manier om klank-tekenkoppelingen aan te leren, te onthouden en te automatiseren. het leert kinderen klanken te koppelen aan lettersdoor gebruik te maken van gebarenemotiearticulatieen betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier actief. Dat maakt dat leren lezen en schrijven niet alleen makkelijker maar vooral ook leuk wordt.

 

  • Taal in blokjes: voor kinderen met lees- en spellingproblemen. De methode gaat uit van de klanken van de taal en gebruikt kleuren voor klanken. Het maakt gebruik van sterke kanten: goede visueel-analytische en ruimtelijke vaardigheden.

 

  • Ralfi en Ralfi light: lezen op een betekenisvolle en motiverende manier door leestechniek, leesplezier en leesbegrip te combineren.

R= Repeated: Herhaald lezen met tussenpozen:

A= Assisted: Ondersteund door voorlezen-voorzeggen en bijwijzen

L= Level: Inzetten op een hoog niveau. (leeftijdsadequaat)

F= Feedback: Directe neutrale feedback bij fouten, maar ook toegespitste positieve feedback

I= Interactie: Enthousiaste interactie over de inhoud

 

  • Nieuwsbegrip strategieën als aanpak waarbij kinderen teksten lezen over een actueel onderwerp. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschatoefeningen gekoppeld, met als doel kinderen actief en strategisch te leren lezen.

 

Door de individuele aandacht en het gebruik maken van de interesses van een kind, neemt het zelfvertrouwen toe en boekt hij/zij vooruitgang.

Extra informatie t.a.v. leesonderwijs:

Het is belangrijk dat kinderen op school voldoende tijd staat en daadwerkelijk wordt besteed aan lezen en taal. De inspectie geeft aan dat de tijd voor taal en lezen ongeveer 8 uur per week zal moeten bedragen. Voor scholen met veel leerlingen met een taalachterstand (scholen in de schoolgroepen 4 tot en met 7) is meer nodig, namelijk 9-10 uur per week. In onderstaande link wordt aangegeven hoe de tijd voor lezen en taal per week verdeeld zou kunnen worden over de verschillende onderdelen van lezen en taal. Het gaat hierbij om de tijd voor taal en lezen voor de groep als geheel. De overzichten zijn bedoeld als voorbeeld. We weten dat leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om het technisch leren lezen onder de knie te krijgen.

Sommige kinderen hebben hiervoor wel 6 keer zoveel tijd nodig dan andere kinderen. Risicoleerlingen profiteren van meer en intensieve aandacht door de leerkracht. In aanvulling op de tijd voor de groep als geheel is een richtlijn dat risicoleerlingen 60 minuten per week extra instructie en begeleide oefening krijgen. Het gaat hierbij om tijd met de leerkracht die extra instructie en begeleiding geeft.

Klik om toegang te krijgen tot Tijd_voor_lezen_en_taal.pdf

Rechtsgeoriënteerde leerstijl. 

Is uw kind visueel ingesteld en herkent u de kenmerken bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl, dan is de aanpak gebaseerd op deze leerstijl. U kunt bij het kopje rechtsgeoriënteerde leerstijl lezen hoe de aanpak dan zal verlopen. Een vrijblijvend gesprek waarin de methodiek mondeling wordt uitgelegd kunt u altijd aanvragen. 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close